Sunday, May 04, 2008

Tamadun Islam Zaman Khulafa al Rasyidin

TAMADUN ISLAM PADA ZAMAN KHULAFA AR RASYIDIN

Pengenalan Tamadun Islam
Istilah: Umran, Hadharah, Madaniyyah, Tamaddun, Civilization, kebudayaan, peradaban, kemajuan
Umran: kawasan, tanah didiami, tinggal menetap, berkembang subur dan maju
Ibnu Khaldun: Masyarakat bertamadun masyarakat yang penduduknya mecapai tahap melebihi keperluan asas kehidupan sehingga mencapao pemikiran dan daya cipta yang tinggi, halus dan ada nilai seni
Prof Said Naqib al Attas: Keadaan kehidupan manusia yang bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur
Tujuan mempelajari
Kenal pasti peranan / sumbangan sesuatu bangsa membangunkan negara
Dedah kemajuan manusia dalam pentadbiran, perubatan dan kesannya
Mencontohi dan mempertingkatkan kegemilangan tamadun bangsa

Pentadbiran

Menunaikan tanggungjawab dengan memberi khidmat terbaik
Berlandaskan al Quran dan as Sunnah
Meneruskan sistem pemerintahan seperti Rasulullah
Pelantikan khalifah melalui syura

Struktur Organisasi Pentadbiran
Pentadbiran pusat
Madinah sebagai pusat pemerintahan
Semua jabatan ditadbir pegawai yang dilantik khalifah
Majlis syura sebagai pusat merancang dan mentadbir negara
Pentadbiran wilayah
Zaman Umar, kerajaan Islam bertambah luas
Gabenor diberi tanggungjawab ketuai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan
Banyak membahagikan negeri kepada beberapa bahagian
Jabatan[h1]
Kehakiman
Setiausaha
Baitul Mal
Persuratan
Cukai
Juruaudit Negara
Ketenteraan
Pengurusan Tanah

Tahap Kemajuan Negara
Bidang tugas
Asingkan tugas kehakiman dengan tugas eksekutif
Asingkan tugas memungut cukai daripada tugas eksekutif untuk mengelakkan penyelewengan
Perlantikan pegawai
Temuduga → Lantikan dalam percubaan → Pengesahan jawatan → Penetapan gaji → Penyerahan dokumen perjanjian → Pelantikan → Pengisytiharan pelantikan di masjid
Penubuhan dewan
Diwan al Kharaj (Pungut hasil dalam negeri dengan tersusun)
Diwan al Jund (Menguruskan pentadbiran rekod dan urusan elaun tentera)

Kesan Kemajuan Pentadbiran kepada Dunia Islam Kini
Pelantikan ketua negara Berasaskan syura
Penubuhan kementerian Menjadi asas pembentukan jawatan
· Pemilihan pegawai Berasaskan temuduga, pelantikan dalam percubaan dan pengesahan jawatan

Ekonomi

Konsep Ekonomi Islam
Berlandaskan al Quran dan as Sunnah. Menguruskannya fardu kifayah
Wajib keluarkan zakat, tidak boros dan tidak kedekut
Berasaskan dua prinsip, akidah (untuk keredaan Allah) dan syariah (mengikut ketetapan Allah)

Kegiatan Ekonomi
Penggunaan tanah pertanian
Tanah individu terbiar hendaklah diusahakan
Tentera Islam tidak dibenarkan memiliki tanah di negeri yang baru dibuka
Cukai
Cukai daripada pedagang luar yang melalui terusan yang menghubungkan Iskandariah dan Laut Merah
Cukai tanah pertanian menambahkan pendapatan Baitul Mal

Cara Pengurusan Ekonomi
Pengawasan rapi khalifah terhadap pendapatan dan perbelanjaan negara
Wang hasil cukai dikumpul di Dewan al Kharaj
Hasil pendapatan digunakan untuk pembangunan

Sumber Ekonomi
Pertanian
Perdagangan
Zakat
Al Fai’u (harta ditinggalkan orang kafir sebelum perang)
Al Jizyah (cukai dikenakan kepada orang zimmi)
Al Kharaj (cukai kepada orang kafir yang memiliki tanah)
Al Asyur (cukai kepada pedagang luar negeri)

Kesan Pencapaian Ekonomi
Pertanian
Pengeluaran bahan makanan bertambah
Kawasan pertanian bertambah luas
Rakyat hidup makmur
Kadar kemiskinan berkurangan
Pendapatan negara meningkat
Zakat
Sumber pendapatan dan kewangan bertambah
Peruntukan untuk bantu rakyat miskin dan dhaif bertambah
Digunakan membina rumah kebajikan, rumah ibadat dan kepentingan umum
Elaun kepada pegawai kerajaan bertambah
Cukai
Pendapatan diwan al Kharaj bertambah
Digunakan untuk kepentingan umum
Ekonomi negara semakin stabil

Politik

Konsep Politik
Salah satu aspek kehidupan. Manusia tidak dapat memenuhi keperluan kecuali dengan kerjasama
Penting untuk mewujudkan pemerintahan untuk melaksanakan syariat

Peranan Pemimpin untuk Mewujudkan Kestabilan Negara
Jujur laksanakan tanggungjawab diamanahkan untuk mendapat keredaan Allah
Setiap tugas dilaksanakan mesti sampai ke sasarannya dan memberi kesan baik

Cara Pelantikan Pemimpin
Sistem syura (zaman Khulafa’ ar Rasyidin)
Sistem al Imamah (al Warasah). Bakal pemimpin telah ditetapkan sebelumnya

Kesan Kemajuan Politik
Kemajuan dan perubahan
Kestabilan politik dan mengekalkan keamanan
Mendapat sokongan rakyat
Rakyat hidup dalam keamanan dan pembangunan

Sistem Demokrasi
Sistem Syura
Dicipta pemikir barat berteraskan falsafah mereka
Dicipta pemikir Islam berteraskan al Quran dan as Sunnah
Berteraskan kedaulatan rakyat
Berijtihad dalam sesuatu masalah yang tiada ketetapan dalam syara’
Berdasarkan suara majoriti
Berdasarkan prinsip syara
Majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan
Pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan

Sosial

Konsep Sosial dalam Islam
Hubungan sesama manusia dalam masyarakat untuk kepentingan bersama
Sehinggakan hubungan mereka sangat kukuh dan sanggup bekorban apa sahaja

Persamaan Taraf
Peruntukan wang dari Baitul Mal untuk membeli hamba daripada pembesar Quraisy
Umar pernah membahagikan rampasan perang kepada bekas hamba untuk menghormati mereka
Umar pernah melantik seorang wanita sebagai pegawai penguatkuasa di pasar
Tidak ketepikan ahlu zimmah memegang jawatan dalam kerajaan yang tidak melibatkan polisi negara

Pendidikan
Menuntut ilmu dan pelajari asas agama merupakan kewajipan
Masjid sebagai tempat menyampaikan dakwah, pentadbiran dan pendidikan
Kuttab diperkenalkan untuk kanak-kanak belajar membaca, menulis, menghafaz dan mengira

Memelihara Agama
Saidina Abu Bakar memeintahkan agar mengumpul dan menyimpan al Quran
Saidina Usman mengarahkan al Quran menulis dan membukukan al Quran
Salinan al Quran dihantar satu ke setiap bandar

Keadilan Sosial
Orang bukan Islam dijamin harta, jiwa dan kebebasan agama
Orang Islam dilarang menjadikan tempat ibadat bukan Islam sebagai kediaman
Orang bukan Islam tidak dipaksa menukar agama mereka

Kebajikan
Saidina Umar memperuntukkan sebidang tanah untuk keperluan fakir miskin dikenali Ardhu al Hima (padang ragut) sebagai kawasan ternakan
Pengawal ditugaskan menghalang penternak kaya menggunakannya
Memerintahkan pengurus Baitul Mal memberi bantuan peruntukan kepada seorang Yahudi buta dan membatalkan jizyahnya

Peranan Kepimpinan Memajukan Bidang Sosial
Mengambil berat masalah rakyat
Memantau keperluan rakyat dari semasa ke semasa
Tegas dalam kepimpinan

Faktor Kejayaan Kepimpinan dalam Bidang Sosial
Semangat pengorbanan (bekorban harta)
Kesederhanaan (semua perkara dalam kehidupan)
Keadilan (tidak mengira kaum dan agama)
Kecekapan (berilmu, luas pengalaman dan tegas memimpin)
Keprihatinan (terhadap kebajikan rakyat)

Kemajuan Sosial dan Kesannya kepada Masyarakat
Masyarakat aman dan harmoni
Kesamaan kedudukan berasaskan ukhuwah Islamiah
Masyarakat bukan Islam menikmati kebebasan beragama dan jawatan tertentu dalam kerajaan

Perluasan Kuasa

Kekuatan Pengaruh
Peribadi
Dakwah
Peperangan
Perjanjian
Ukhuwah Islamiah
Penyerapan budaya asing

Perluasan Wilayah
Faktor kejayaan
Kesan perluasan wilayah